Бизнес от А до Я

Стартиране на бизнес, регистрация на фирма, бизнес-стратегии, изготвяне на цялостен и уникален фирмен документооборот. Съдействие от външни специалисти – счетоводители, брокери, финансисти, доставчици на лицензи и др.

Как да имам успешен бизнес? Какви са предпоставките за това? Зависи ли изцяло от мен успеха на бизнеса ми? Често си задаваш тези въпроси, нали? Ние можем да ти помогнем да заздравиш основите на бизнеса си чрез съдействие за създаване на стегната структура, стриктно водене на архив с документи, персонален документооборот и други. Натрупали сме опит както в изчистване на проблемните звена в действащите бизнеси, така и в изначалното структуриране на здрави основи в стартиращите.

Бизнес от А до Я със ServiceMe означава:

 • Съдействие и подкрепа от възникване на бизнес идеята ти до успешната й реализация;
 • Критичност към бизнес решенията ти;
 • Овладяване на хаоса;
 • Лоялност и постоянство;
 • Съдействие за постигане на по-високи финансови резултати;
 • Свързване на външни специалисти – финансисти, счетоводители, кредитни специалисти, HR, доставчици на лицензи, експерти, търговски партньори и др.;
 • Превенция против задлъжнялост, съдействие за събиране на вземания от длъжници и анализ на текущи и бъдещи партньори;
 • Изработка на индивидуален фирмен документооборот;

Бизнес "Start"

(за нови бизнеси)
от 2199 лв.
 • Анализ и становище на бизнеса;
 • Учредяване (регистрация) на търговско дружество (ЕООД, ООД, АД, Сдружение и т.н.)
 • Откриване на банкова сметка в търговска банка, която е съобразена с целите на бизнеса;
 • Изготвяне на цялостна фирмена документация (бланки на комплект трудови договори, споразумения, анекси, оферти, имейл темплейти);
 • Договаряне на банкови кредити (при необходимост);
 • Еднократна консултация със специалист недвижими имоти във връзка с намиране на имот за целите на бизнеса;
 • Еднократна онлайн консултация със специалисти по финансови, счетоводни и данъчни въпроси;
 • Еднократна консултация със специалист-застраховател;
 • Съдействие за събиране и анализ на оферти за покупка на служебни автомобили.
 • По заявка на клиента имаме възможност за предоставяне на съдействие и от допълнителни специалисти.

Защо се нуждаеш от ServiceMe бизнес пакет?

 • За да бъде бизнеса ти наистина успешен!

 • За да бъде бизнеса ти конкурентен!

 • Защото ще имаш цял екип от специалисти, който е ангажиран да работи за името и интереса на бизнеса!

 • Защото няма да се чудиш кого да попиташ и дали си получил правилен отговор!

 • Защото екипът ни е напълно синхронизиран!

 • Защото сме сигурни, че когато бизнесът ти е правно, административно и счетоводно обезпечен, успехът му ще бъде още по-голям!

 • Защото ни е грижа за бизнеса в България и искаме той да става все по-печеливш и международно признат и конкурентен!

ServiceMe ще ти даде криле и ще ти покаже, че няма невъзможни бизнес цели!

Бизнес "Up"

(за действащи бизнеси)
от 799 лв. / месец
 • Ежемесечна правна и административна поддръжка на бизнеса;
 • Еднократно изготвяне и входиране на документи за ТРРЮЛНЦ;
 • Преглед и съдействие на до 3 фирмени документа – анализ, корекция, становище;
 • Лично/онлайн участие в преговори с партньори/клиенти в рамките на 180 мин.;
 • Даване на становища по поставени въпроси във връзка с дейността на бизнеса по имейл;
 • Съдействие на счетоводител/счетоводен отдел във връзка със събиране на вземания от длъжници;
 • Консултиране във връзка с участие в процедури по ЗОП;онлайн консултация със специалисти по финансови, счетоводни и данъчни въпроси;
 • Съдействие за снабдяване с административни документи „до врата“;
 • Проучване и профилиране на клиенти и партньори за целите на бизнеса.
 • Окончателната цена на абонамента се съобразява с броя служители, натовареността на бизнеса и одобрения бюджет.

Какво казват тези, които ни довериха бизнеса си?

Имаме вярването, че и в България е възможно да се създава качествен Бизнес. Приели сме за мисия чрез опита, знанията и контактите си да съдействаме на стартиращи и действащи бизнеси, за да могат те да получат задължителната здрава основа, която да гарантира успеха им.

Нека се видим и да поговорим за твоя бизнес…

Направи следващата стъпка

Ако си стигнал до тук, си на крачка от решението. Нека да говорим.