Заверен препис от акт (нотариален акт, ипотека или друг акт подлежащ на вписване)

Каталожен № 1006 Тип

39.90лв.

Описание

Завереният от акта представлява дубликат със силата на оригинал и се издава в случай на загубен оригинал от акта.

* За този документ е необходимо нотариално заверено пълномощно, което е включено в цената.

Срок: до 3 дни
Опции за получаване: На имейл и на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН (дата на раждане) и три имена на страната, както и описание на акта (№ на акт, том, вх. рег. №, № на нот. дело, дата на издаване и вид на акта (нотариален акт, ипотека, възбрана и т.н.) (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Additional information

Additional information