Удостоверение за актуално състояние

Каталожен № 1101 Тип

39.90лв.

Описание

Удостоверението се предоставя пред трети лица, за да даде подробна информация за търговско дружество.

* За този документ не е необходимо пълномощно.

Срок: 24 часа
Опции за получаване: На имейл и на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕИК/БУЛСТАТ и име търговското дружество или юридическо лице с нестопанска цел (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Additional information

Additional information