Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство – Бърза поръчка

Каталожен № 4501-1 Тип

89.90лв.

Описание

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, която ще ти послужи при продажба на недвижим имот, за да бъде предоставена на нотариус.

* За този документ е необходимо нотариално заверено пълномощно, което е включено в цената.

Срок: 3 дни
Опции за получаване: На имейл (с електронен подпис на издателя) или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН и три имена на собственика, кадастрален идентификатор на имота, както и сканирани копия на: документи за собственост, удостоверение за наследници (когато е приложимо) и скица на поземления имот (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Additional information

Additional information