Удостоверение за избран режим на имуществена общност

Каталожен № 3001 Тип

35.90лв.

Описание

Това удостоверение показва избрания от лицето режим на имуществени отношения и се представя пред трети лица във връзка със сделка с недвижим имот, банкови отношения, съдебно дело и др.

* За този документ не е необходимо пълномощно.

Срок: 24 часа
Опции за получаване: На имейл и на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН и три имена на лицето, за което се издава удостоверението (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Additional information

Additional information