Удостоверение за липса на АДС и стопански двор

Каталожен № 2402 Тип

59.90лв.

Описание

Удостоверението се използва, за да покаже дали има или няма вписани актове за държавна собственост или характер на стопански двор по отношение на недвижимия имот.

* За този документ е необходимо нотариално заверено пълномощно, което е включено в цената.

Срок: 14 дни
Опции за получаване: На имейл (с електронен подпис на издателя) или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН и три имена на собственика, кадастрален идентификатор на имота, както и сканирани копия на: документи за собственост, удостоверение за наследници (когато е приложимо) и скица на поземления имот (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Additional information

Additional information