Удостоверение за наличието или липсата на задължения

Каталожен № 1801 Тип

49.90лв.

Описание

Удостоверението служи, за да се представи пред трети лица, за да удостовери липсата на задължения.

* За този документ е необходимо нотариално заверено пълномощно, което е включено в цената.

Срок: 24 часа
Опции за получаване: На имейл или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН/ЕИК, три имена на лицето/име на дружеството, както и данни за пред кого да послужи удостоверението (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Additional information

Additional information