Собственост и строителство

Придобиване/продажба на имот. Спорни имуществени права. Дарения. Публични продажби. Цялостна документация по време на строителство. Представителство по сделки.
Само част от нашите услуги в сферата на вещното и строителното право.

Как можем да помогнем

За твое удобство сме маркирали с # широк спектър от основни казуси и услуги в сферата на вещното право и строителството. По всеки от тях ще получиш качествено правно консултиране и последващи действия, които са съобразени конкретно с твоят казус. Изпрати запитване на имейл, а ние ще ти дадем обратна връзка възможно най-бързо, или още сега резервирай час за консултация.

# покупка на имот # продажба на имот # продажба на идеални части # дарение # учредяване право на строеж # прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане # наем на имот # отказ от право на собственост # оспорване на дарение придобиване по давност # констативен нотариален акт # статут на имот # отчуждаване на имот # спор за собственост # съсобственост # право на ползване # разрешение за строеж # строителна документация # ткриване/смяна на партиди за ток, вода, газ и парно # делба # нанасяне в кадастъра # промени в кадастъра # управление на имоти # етажна собственост # учредяване на етажна собственост # контрол и съдействие при провеждане на общи събрания на етажна собственост # събиране на задължение на собственици в етажна собственост # сервитути # изграждане на инфраструктурни съоръжения # проучване на недвижими имоти # снабдяване с документи за недвижими имоти # публични продажби

Консултация по въпроси свързани със собственост, имот, строителство, етажна собственост

Времетраене: 60 мин.
Цена: 129,00 лв.

Ще получиш анализ и стратегия на имоти, с които искаш да се разпоредиш или за такива, които искаш да придобиеш. След това искаш да строиш? Ще получиш най-добрия екип за реализация на строителството

В рамките на консултацията ще получиш:

Опитът ни в сферата на собствеността и строителството е доказан. Повечето от клиентите ни са много объркани в началото на съвместната ни работа, защото четейки в интернет са с вече изградена нагласа за сложността на процеса. Бъди спокоен, защото не е така. Когато собствеността изначално е отлично проучена, цялата й документация комплектована, а стратегията за действията с нея помислена, място за притеснение няма.

За анализ и съдействие по твоя случай

Много важен въпрос, чийто отговор зависи от конкретния случай. Въпреки това, за повече сигурност и липса на възможност за оспорване на сделка, продажбата винаги е по-добрият вариант при разпореждане с недвижим имот.
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Кои са основните документи, които са ми нужни, за да продам имота си? Когато искаш да продадеш имот, предварително трябва да разполагаш с оригинал от акта за собственост на имота, валидна данъчна оценка и актуална скица/схема на имота.
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Имотът, трябва да е много детайлно проучен юридически, а освен това препоръчваме и оглед от компетентно техническо лице, което би могло да констатира течове, лошо строителство и т.н.
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Направи следващата стъпка

Ако си стигнал до тук, си на един клик от решението. Нека да поговорим за твоя казус!

Все още търсиш или продаваш имот?
Избери наш доверен партньор