Получаваш документ без да чакаш на опашки

Достъпът до документи вече е още по-лесен със ServiceMe. Заяви съставяне на документ или доставка на документ чрез няколко лесни стъпки

Гише "Документи"

ServiceMe създаде иновативна и удобна платформа, от която можеш да поръчаш ИЗГОТВЯНЕ на договор от юрист и/или да заявиш ИЗДАВАНЕ на административни документи от държавни, общински и областни администрации, без дори да стъпваш на гише. Имаш нужда от данъчна оценка за недвижим имот, скица на поземлен имот, схема на самостоятелен обект в сграда, удостоверение за административен адрес, справки от Имотен регистър и други – ние сме твоето ГИШЕ 24/7 и ще ти доставим документа „до врата“ по куриер.

Част от документите, които можеш да заявиш предполагат пълномощно с нотариална заверка. Помислили сме и за това. Ще изготвим пълномощно и ще те заведем при наш доверен нотариус. Всичко това е включено в цената на услугата.

Гише "Документи"

Документи от държавни и общински администрации „до врата“ или директно на имейл. Изготвяне на индивидуални бланки на договори, споразумения, анекси и т.н.
Документи от държавни и общински администрации „до врата“ или директно на имейл. Изготвяне на индивидуални бланки на договори, споразумения, анекси и т.н.

Какво показва нашият анализ?

Човек губи около 1-2 часа от деня си в чакане, когато му се наложи да посети офис на администрация
Повечето хора изпитват огромен стрес и притеснение когато им се налага да излязат от работа, за да свършат нещо лично
Чакането по опашки причинява дискомфорт на над 90% от хората
Над 60% от клиентите ни споделят, че изпитват несигурност когато попълват заявления за издаване на документи или административна услуга
Голям процент от хората чувстват притеснение когато чакат на опашки поради големите тълпи, опасността от вируси и неприятната обстановка
Над 50% от клиентите ни споделят, че често са връщани от чиновниците, защото им липсва документ или информация, които да представят за изпълнение на услугата

Пакет документи „МПС“

Цена: 149,00 лв.

Какво ще получиш:

Пакет документи „Имот“

Цена: 349,00 лв.

Какво ще получиш:

Изготвянето и снабдяването с документи са съобразени както с твоята поръчка, така и с нашия график. Мотивирани сме да те обслужим бързо, за да улесним работата ти.

Изготвянето на пълен комплект с документи отнема 1 работен ден.

Да! Можем да те снабдим с документ от всяка една държавна и общинска администрация.

Направи следващата стъпка

Ако си стигнал до тук, си на един клик от решението.
Нека да поговорим за Вашия казус!