Процесиуално представителство

Процесуално представителство по граждански, търговски, административни, административно-наказателни, заповедни и изпълнителни (пред ЧСИ) дела в цялата страна

Как можем да помогнем

За твое удобство сме маркирали с # широк спектър от основни видове дела и свързани процесуални действия, за които можем да съдействаме. По всяко от тях ще получиш качествено консултиране и процесуално представителство. Изпрати запитване на имейл или още сега резервирай час за консултация.

Процесуално представителство

Цена: съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Процесуална защита и съдействие по дела в цялата страна. Справки по висящи и архивирани дела. Даване на становище и проучване на дела

Какво ще получиш:

Адвокатският ни екип е почитател на извънсъдебното решаване на спорове. Вярваме в съда и сме достатъчно вещи в процесуалната сфера, но не я предоставяме на всяка цена. Това е така поради факта, че твоят интерес е приоритет за нас. Ще те посъветваме да се пристъпи към съд, само когато счетем, че има достатъчно доказателства, които да подплатят исковата ти претенция.

За анализ и съдействие по твоя случай

Когато имаш казус свързан със задължение плащане е най-добре първо да проучим длъжника ти. Ако счетем, че има реална възможност да плати бихме препоръчали изпращане на нотариална покана. Ако това не даде резултат съдебната намеса е неизбежна.
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Ако съдът отсъди в твоя полза и сме заявили присъждане на направените разноски, следва да получиш изцяло това което си „вложил“ в делото – държавна такса, депозит за вещо лице, адвокатски хонорар и други.
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Делото, по което си била страна е архивирано и препис от документ по него може да се получи от служба „архив“ в съда, където е било водено делото. Преписите се заявяват на място и ако са незаверени след заплащане на държавна такса (спрямо броя страници) получаваш документа веднага. Наш сътрудник може да свърши това вместо теб
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Направи следващата стъпка

Ако си стигнал до тук, си на един клик от решението. Нека да поговорим за твоя казус!