Пълномощно

Каталожен № 9002 Тип ,

69.90лв.

Описание

Пълномощно по поръчка, включващо правомощия на посочено от теб лице/лица, което/които искаш да упълномощиш. Може да заявиш пълномощното да бъде изрично – за представителство пред конкретни администрация/сделка/лице и с изрично посочени права, или по-общо с представителство пред няколко органа, лица, фирми и т.н. и разнообразни права

Срок: до 24 часа
Опции за получаване: на имейл
Необходима допълнителна информация: Данни по лична карта на лицето, което упълномощава и на лицето, което се упълномощава; информация пред кого да послужи пълномощното и с каква цел е се издава пълномощното (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Допълнителна информация

Допълнителна информация