Издаване на скица на сграда – Обикновена поръчка

Каталожен № 1702 Тип

39.90лв.

Описание

Скицата на поземлен имот показва как имотът е нанесен на кадастралната карта и в кадастралните регистри – адрес, площ, предназначение, собственик и др. Използва се за редица процедури, най-често при разпореждане с недвижимия имот.

* За този документ е необходимо нотариално заверено пълномощно, което е включено в цената.

Срок: 10 дни
Опции за получаване: На имейл или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН и три имена на собственика, както и кадастрален идентификатор на имота (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Допълнителна информация

Допълнителна информация