Свидетелство за съдимост

Каталожен № 2101 Тип

25.90лв.

Описание

Това удостоверение служи, за да удостовери, че лицето не е осъждано. Иска се най-често при започване на работа.

* За този документ е необходимо адвокатско пълномощно (без нотариална заверка).

Срок: 24 часа
Опции за получаване: На имейл или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН, три имена, място на раждане, имена на родители и за къде да послужи издаденото удостоверение (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Допълнителна информация

Допълнителна информация