Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Каталожен № 4005 Тип

49.90лв.

Описание

Удостоверението е необходимо, за да се удостовери идентичността в имената на едно лица, когато е необходимо.

* За този документ е необходимо нотариално заверено пълномощно, което е включено в цената.

Срок: 24 часа
Опции за получаване: На имейл (с електронен подпис на издателя) или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН и три имена на лицето, както и данни за идентичното име (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Допълнителна информация

Допълнителна информация