Удостоверение за наличие/липса на следствени действия

Каталожен № 2301 Тип

25.90лв.

Описание

Това удостоверение показва на трети лица, че срещу лицето няма/има образувани следствени действия.

* За този документ е необходимо адвокатско пълномощно (без нотариална заверка).

Срок: 24 часа
Опции за получаване: На имейл или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН, три имена, място на раждане и данни за къде да послужи издаденото удостоверение (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Допълнителна информация

Допълнителна информация