Удостоверение за вещни тежести на недвижим имот – Бърза поръчка

Каталожен № 1003-1 Тип

59.90лв.

Описание

Удостоверението служи за удостоверяване пред трети лица вписванията и отбелязванията по партидата на конкретен имот. Може да бъде изискана от банка или купувач във връзка с ипотекиране/продажба на имота.

* Срещу допълнително заплащане в размер на 99,90 лв. можете да получите и становище с анализ на справката. За да заявите, натиснете тук
* За този документ е необходимо нотариално заверено пълномощно, което е включено в цената.

Срок: 3 дни
Опции за получаване: На имейл и на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: Адрес на имота, кадастрален идентификатор, три имена, ЕГН на собственика на имота и период за извършване на проверката (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Additional information

Additional information